Posted on

WHY DO WE DESIGN / WHAT WE DESIGN

วิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล นายกสมาคม มัณฑนาการแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด Honor Award 2017 Interior Design Designer of the Year   อะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจของเรา? สถานที่ หรือแบบสถาปัตยกรรม หรือวัฒนธรรม หรือโจทย์ ความต้องการ หรือเจ้าของโครงการ หรือหมอดูฮวงจุ้ย หรือตัณหา อัตตา ของนักออกแบบ หรือทั้งหมดรวมกัน หรือบางอย่างเท่านั้น เมื่อเราเลือกแนวทางการออกแบบใดมาประยุกต์ใช้ น้ำหนักของข้อมูลก็จะผันแปรไปตามลำดับน้ำหนักที่เราเลือกที่จะถ่วงหรือทิ้งน้ำหนักให้กับงานชิ้นนั้นๆ เพราะเราทำงานกับโปรเจ็กต์แต่ละชิ้นด้วยข้อมูลที่มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้นำการตัดสินใจของเรา ว่าการออกแบบควรดำเนินไปในทิศทางใด แน่นอนว่านักออกแบบแต่ละคนจะเลือกใช้วิธีการที่แตกต่างกัน และนนั่คอืความสวยงาม ความนา่ตนื่เตน้ และความนา่สนใจ ของการทำงานในสายอาชีพนี้ อันเป็นผลให้นักออกแบบ สามารถผลิตผลงานออกมาได้หลากหลายแนวทาง ไม่มีอะไรผิดอะไรถูก ต่างกันก็แค่การตีความโจทย์และ ข้อมูลที่มี รวมไปถึงความเป็นตัวตนของนักออกแบบของ แต่ละคน ทุกโปรเจ็กต์ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเป็นสถานที่ให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มาเติมสีสันให้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโครงการรูปแบบใด […]