Posted on

49 HUB ทำบุญประจำปี

9 • 9 • 63 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท L49 • IA49 • LD49 • G49 • GA49 • A49 ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ • และลายเส้น ร่วมกันทำบุญประจำปี นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องสังฆทานและภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่พนักงานและบริษัท @ 49 HUB

Posted on

มอบภาพสเก็ตช์ลายเส้นสถานเอกอัครราชทูต

  สำนักพิมพ์ลายเส้นนำโดย คุณนิธิ สถาปิตานนท์ หัวหน้าบรรณาธิการ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ท่านเอกอัครราชทูตโดมเดช บุนนาค และท่านเอกอัครราชทูตวรพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคุณสุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ บรรณาธิการบริหาร เข้าพบท่านรัฐมนตรีดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมอบภาพสเก็ตช์ลายเส้นสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูตวาด โดย คุณนิธิ สถาปิตานนท์ จำนวน 5 ภาพ ในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีได้มอบหนังสือแก่คณะทำงานเพื่อเป็นที่ระลึกหนังสือสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศเล่มนี้ รวบรวมเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของอาคารสถาปัตยกรรมสถานที่ทำการของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ อันเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของชาติ ที่สะท้อนให้เห็นความทุ่มเทเพื่อสร้างสิ่งดีๆ อาคารไม่ได้แค่สง่างามด้วยศิลปะทางสถาปัตยกรรม หากแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ จากในจำนวนทั้งสิ้น 99 แห่ง หนังสือเล่มนี้ได้เลือกสรรมาแสดงไว้มีจำนวน 16 แห่งจาก 15 ประเทศ (26 อาคาร) โดยทีมงานลายเส้นรับหน้าที่เดินทางไปสำรวจสถานทูต เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ ​เรียบเรียง ถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ และออกแบบรูปเล่มจัดวางหน้าทั้ง 16 แห่ง เสร็จสิ้นทั้ง 16 แห่ง ภายในเวลา 7 […]