Posted on

H-INTERVIEW: Designing your life during COVID-19 – ภฤศธร สกุลไทย

“ทำงานหนักขึ้นประมาณ 2 เท่าจากเวลาที่ใช้ไป นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ข้อดีก็คือประหยัดเวลาเดินทาง ทีนี้วิธีจัดการของเราก็คือ เราแบ่งวันในการเข้าออฟฟิศโดยแบ่งทีมเข้ามาทีละโปรเจ็กต์เพื่อลดความหนาแน่นส่วนเวลาที่เหลือ ต่างคนต่างแยกกันไปทำงาน” “ตอนนั้นด้วยความปัจจุบันทันด่วนของเหตุการณ์ สเปซของบ้านเริ่มไม่พอ ผมก็ปรับพื้นที่ครัวกับโต๊ะทานข้าวแยกเป็น 2 work station ครัวกลายเป็นสตูดิโอออฟฟิศของภรรยา โต๊ะทานข้าวกลายเป็นสเตชั่นทำงานของผม (หัวเราะ) ปัญหาคือ เสียงมันตีกัน เพราะเราต้อง call conference เนื่องจากผมใช้บ้านเป็น presentation station กับทีมทำงานและลูกค้าที่ต่างประเทศด้วย ก็เลยใช้วิธีแก้ไขเรื่องอะคูสติกง่ายๆ ด้วยต้นไม้เพื่อให้ได้พื้นที่สีเขียวและลดเสียงก้อง ออฟฟิศผมมีประมาณ 200 คน 6 สตูดิโอ ผมรับผิดชอบ 30 คน ด้วยธรรมชาติของงานออกแบบมันขาดกระบวนการ brainstorm ไม่ได้ Zoom ทำให้ใช้เวลาเยอะขึ้น มันทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นประมาณ 2 เท่าจากเวลาที่ใช้ไป นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ข้อดีก็คือประหยัดเวลาเดินทาง ทีนี้วิธีจัดการของเราก็คือ เราแบ่งวันในการเข้าออฟฟิศ โดยแบ่งทีมเข้ามาทีละโปรเจ็กต์เพื่อลดความหนาแน่น ส่วนเวลาที่เหลือ ต่างคนต่างแยกกันไปทำงาน ในหลายบริษัทที่เราออกแบบให้ก็เริ่มเปลี่ยน พนักงานจะแบ่งครึ่งๆ คือส่วนที่ต้องนั่งโต๊ะกับส่วนที่ไม่ต้องนั่งโต๊ะเลย ขนาดของออฟฟิศก็เล็กลง […]