Posted on

H-INTERVIEW: Designing your life during COVID-19 – อรรถยุทธ พิรวินิจ

“โควิด-19 เข้ามาทำให้เกิดสเปซบางอย่าง ที่เมื่อก่อน ไม่เคยคิดว่าจะต้องมี มันเป็นเรื่องของการแยกพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในเรื่องการติดต่อของโรค” “new normal ไม่ค่อยมีผลกับตัวผมเองเท่าไหร่ เพราะออฟฟิศผมเป็นออฟฟิศที่เพื่อนร่วมงานไม่เยอะ แล้วบังเอิญพื้นที่ของออฟฟิศค่อนข้างใหญ่ สเปซภายในถูกออกแบบให้มีการแยกจากกันอยู่แล้ว ส่วนการทำงานตอน work from home ก็เหมือนกัน ผมอยู่คอนโดฯ ซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกทำให้เป็น working area อยู่แล้ว มันก็เป็นการย้ายสถานที่เท่านั้นเอง แต่ถ้าพูดถึงลูกค้า ตลอด 2 เดือนเขาไม่ได้ไปไหนเลย ก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาว่าในสถานการณ์ new normal เขาจะอยู่อย่างไร ก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ ใหม่หมด สเปซเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน โควิด-19 เข้ามาทำให้เกิดสเปซบางอย่างที่เมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะต้องมี มันเป็นเรื่องของการแยกพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการติดต่อของโรค จากเมื่อก่อนที่ส่วน service กับ master จะแยกออกจากกันโดยมีการเชื่อมต่อหรือปฏิสัมพันธ์กันอย่างหลวมๆ แต่พอเกิดโควิด-19 ขึ้นมา คนคิดถึงเรื่องความเป็นอยู่มากขึ้น ให้ความสำคัญเรื่องการเข้าออก การดูแลรักษา การทำความสะอาด ในแง่ของฟังก์ชันเองก็กลายเป็นว่าพื้นที่ส่วนกลางยังคงอยู่ แต่พื้นที่ของแต่ละคนกลายเป็น complete apartment ที่มีพื้นที่ทำงาน หรือส่วน service […]