Posted on

[HD-XTRAORDINARY sponsor] บริษัท โรงงานณรงค์การช่าง จำกัด

“บริษัท โรงงานณรงค์การช่าง จำกัด” ผู้รับเหมาตกแต่งภายในทั้งโครงการบ้านเดี่ยวและ Residence รวมถึงงานที่มีความเรียบหรู ทันสมัย อย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถสร้างสรรค์งานตกแต่งภายใน รวมถึงงาน Turnkey Project ได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร มีความชำนาญงานเฟอร์นิเจอร์บิวด์อินวัสดุทุกประเภท รวมถึงงานฝ้าเพดาน, งานกรุผนังตกแต่ง และงานระบบไฟตกแต่งได้อย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานบ้านระดับ Hi End มุ่งเน้นงานคุณภาพ ประณีต พร้อมการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด ติดต่อ: www.nrinterior.com ผลงานในหนังสือ HD-XTRAORDINARY • GABLE HOUSE