ความปรุโปร่ง Transparency

Original price was: 300.00 ฿.Current price is: 270.00 ฿.

  • โรเบิร์ต สลัทสกี้, โคลิน โรว์ แต่ง
  • อาชัญญ์ บุญญานันต์ แปล

บทความ “ความปรุโปร่ง” ของโรว์และสลัทสกี้มีขอบเขตจำกัดอยู่ที่การวิเคราะห์ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่คัดเลือกมาแล้ว ในทางตรงกันข้าม ตลอดชีวิตของโฮสลีกลับยึดติดอยู่กับการยืนยันที่จะต่อยอดข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในบทความดังกล่าวเพื่อให้ออกมาเป็นวิธีการออกแบบ แม้ว่าจะมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนต่าง ๆ มากมาย การตีความคำว่า “ความปรุโปร่ง (Transparency)” ในเชิงเปรียบเทียบที่ไม่ใช่การตีความโดยตรง เป็นหลักประกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะไม่มีการใช้คำดังกล่าวแบบน่าเบื่อหน่าย แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมด

  • ISBN 978-616-7800-69-1
  • 2016
  • Thai
  • 145 × 202 mm
  • Paperback
  • 160 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-69-1 Categories: ,