มิติ สถาปัตยกรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5

270.00 ฿

  • ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์ แต่ง

เนื้อหาในเล่มมาจากการแปลและเรียบเรียงหนังสือหลายเล่ม รวมทั้งการศึกษาข้อมูลและเขียนเพิ่มเติมจากแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร ข้อบัญญัติการควบคุมอาคารของกรุงเทพฯ เป็นต้น และในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 นอกจากจะเป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องตามยุคสมัยแล้ว ผู้เขียน (ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์) มีการเพิ่มเติมเนื้อหา เนื่องจากเห็นว่ามีการออกแบบอาคารขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน หนังสือ มิติ สถาปัตยกรรม จึงเหมาะกับนักศึกษาสถาปัตยกรรมที่ใช้หนังสือเพื่อประกอบการเรียนการสอน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ให้เข้าใจความซับซ้อนของการทำงานออกแบบ การดำเนินงานร่วมกันของสถาปนิก วิศวกร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ

  • ISBN 978-616-459-014-4
  • 2019
  • Thai
  • 209 × 298 mm
  • Soft Cover with Jacket
  • 276 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-014-4 Categories: , ,