Posted on

H-OBSERVATION: OSB board

ด้วยบรรยากาศของความเป็นห้องแถวกลิ่นอายไทยๆ ที่ไม่ได้ประดิษฐ์หรือประดับตกแต่งสิ่งใดนอกเหนือจากแสดงสัจจะวัสดุออกมาเพื่อปล่อยให้ธรรมชาติของวัสดุส่งต่อความปล่อยวางสู่การรับรู้ของคน ใต้ผืนหลังคาจั่วขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมตัวบ้านสองชั้น และพื้นที่ทำกิจกรรมจึงเป็นเพียงไม้อัดที่ดูเรียบง่ายและสมถะ สถาปนิกเลือกใช้ไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นเกล็ดไม้อัดเรียงชิ้น วางสลับเสี้ยนขวางตั้งฉากกันจำนวนชั้น 3 ชั้น ผลิตโดยการอัดด้วยความร้อนและแรงดันสูง ทำให้แข็งแรงกว่าไม้อัดชนิดอื่น มีความหนาแน่น ทนทาน ทนต่อการติดไฟ และกันความชื้นได้ดี ใช้การอาบน้ำยาเพื่อป้องกันเชื้อรา ปลวก และแมลง ที่มีการเติมสารพิเศษ ซึ่งมีส่วนประกอบของสาร Zinc Borates ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การติดตั้งไม่มีการทาสีทับหรือปิดผิว แต่โชว์ลวดลายของผิวไม้ที่แสดงลายเสี้ยนไม้ทำให้งานดูมีเสน่ห์ 

รุ่น เคลือบผิวน้ำยากันปลวก
ขนาด 1.22×2.44 . หนา 9.5 มม.
ราคา แผ่นละ 900 บาท 

ที่มา: Sala Areeya by CHAT ARCHITECTS จากหนังสือ H2