วิธีเรียนรู้ชีวิตสาธารณะ How to Study Public Life

630.00 ฿

  • ญาณ เกห์ล แต่ง
  • ศรีสุเมธ ฤทธิไพโรจน์ แปล

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าว่าเราจะศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตสาธารณะและพื้นที่สาธารณะได้อย่างไร การศึกษาอย่างเป็นระบบแบบนี้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังเมื่อช่วงต้นของยุค 1960 ตอนที่นักวิจัยและนักสื่อสารมวลชนมากมายจากต่างทวีปพากันวิพากษ์วิจารณ์การวางผังเมืองในช่วงเวลานั้นที่ได้หลงลืมชีวิตที่อยู่ในเมือง วิศวกรการขนส่งให้ความสนใจไปที่การจราจร ภูมิสถาปนิกดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว สถาปนิกออกแบบอาคาร และนักวางผังเมืองมองภาพรวมทั้งหมด การออกแบบและโครงสร้างได้รับความสนใจอย่างจริงจัง แต่กลับละเลยชีวิตสาธารณะและปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับพื้นที่ หรือเป็นเพราะมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นจริง ๆ แท้ที่จริงแล้วผู้คนต้องการแค่บ้านและเมืองที่อยู่ด้วยกันเหมือนเครื่องจักรจริงๆ หรือ เสียงวิจารณ์ที่ว่าพื้นที่พักอาศัยที่สร้างขึ้นใหม่ขาดความมีชีวิตชีวาไม่ได้มาจากแค่เหล่าผู้รู้ในวงการวิชาชีพเท่านั้น สาธารณชนจำนวนมากก็วิจารณ์อย่างหนักเรื่องพื้นที่พักอาศัยที่สร้างใหม่อย่างทันสมัยที่สนใจเฉพาะเรื่องแสงสว่าง อากาศ และความสะดวกสบาย

  • ISBN 978-616-459-013-7
  • 2016
  • Thai
  • 210 × 254 mm
  • Paperback
  • 192 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-013-7 Categories: ,