ประสบการณ์สถาปัตยกรรม Experiencing Architecture

Original price was: 450.00 ฿.Current price is: 405.00 ฿.

  • สตีน ไอเลอร์ แต่ง
  • กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ แปล

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม แม้แต่การเตะลูกบอล เดาะใส่ผนังก็ถือเป็นรูปแบบความสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่เราจะมีกับสถาปัตยกรรมได้ ทั้งนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าจะอ่าน คลี่คลายสิ่งเห็นอย่างไร สตีน ไอเลอร์ ราสมุสเซน เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยความตั้งใจจะเชื้อเชิญทั้งคนทั่วไป นักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษาสถาปัตยกรรม หรือสถาปนิก เข้าสู่เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการเข้าไปมีประสบการณ์กับสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับชีวิต ในแบบที่เขาเห็นออกมาให้ผู้อ่านได้รับรู้และลองขบคิดตั้งคำถามกันต่อไป

Out of stock

SKU: 978-616-459-012-0 Categories: , , ,