บทสนทนากับไฟร โอทโท Conversations with Frei Otto

Original price was: 350.00 ฿.Current price is: 315.00 ฿.

  • ฮวน มาเรีย โซเงิล แต่ง
  • สิปปวิชญ์ กำบัง แปล

สถาปนิกที่ดีๆนั้นหายาก และผู้ที่จะสามารถแนะนําสั่งสอนเรื่องการออกแบบได้นั้นยิ่งหายากขึ้นไปอีก การสอนออกแบบเป็น ศาสตร์และศิลป์ซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติของทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนที่ควรมีตรงกัน สมรรถนะในการออกแบบอาจจะสามารถถูกปลุกเร้าได้ แต่ไม่สามารถสอนหรือตรวจประเมินด้วยแนวคิดการศึกษาแบบเก่า เช่น บทเรียน หรือการสอบได้ ความสามารถในการออกแบบนั้นสามารถทําให้พัฒนาขึ้นได้ด้วยการแสดงตัวอย่างที่ดีเท่านั้น ผู้ที่สามารถสร้างงานชั้นเยี่ยมจึง จะสามารถสร้างศิษย์ให้เป็นเลิศได้” -ไฟร โอทโท, “พื้นฐานของสถาปัตยกรรมแห่งอนาคต

  • ISBN 978-616-459-033-5
  • 2020
  • Thai
  • 145 × 202 mm
  • Paperback
  • 136 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-033-5 Categories: ,