บทสนทนากับความว่างเปล่า Spoken into the Void

270.00 ฿

  • อดอลฟ์ โลส แต่ง
  • ต้นข้าว ปาณินท์ แปล

อดอล์ฟ โลส (ค.ศ. 1870-1933) เป็นสถาปนิกนักคิดผู้มีชื่อเสียงแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โลสเติบโตในช่วงรอยต่อระหว่างศตวรรษที่สิบเก้า และศตวรรษที่ยี่สิบ อันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนศิลปวิทยาการมากมาย โลสมีชื่อเสียงโด่งดังจากบทความชื่อ Ornament and Crime ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการประดับตกแต่งทางสถาปัตยกรรมอันเฟื่องฟูในยุคนั้น โลสเป็นนักเขียนทีมีบทความเสียดสี ล้อเลียน มากมายลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม เป็นผลงานทางทฤษฎีสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบัน ผลงานการออกแบบของโลส ซึ่งเป็นที่รู้จักมีอยู่มากมายในกรุงเวียนนา และเมืองอื่นๆในทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็น Looshaus, Villa Müller, Café Museum, Tristan Tzara House ซึ่งเรายังสามารถเยี่ยมชมได้ในปัจจุบัน

  • ISBN 978-616-7800-28-8
  • 2016
  • Thai
  • 145 × 202 mm
  • Paperback
  • 128 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-28-8 Categories: ,