ความหมายของการก่อสร้าง Ontology of Construction

315.00 ฿

  • เกฟอร์ค ฮาร์ทูเนี่ยน แต่ง
  • อาชัญญ์ บุญญานันต์ แปล

หนังสือ Ontology of Construction หรือความหมายของการก่อสร้าง นี้ได้สำรวจบรรดาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการก่อสร้างในโลกของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โดยเน้นหนักไปที่ทฤษฎีที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการสูญสิ้นคุณค่าของเทคโนโลยี (nihilism of technology) และงานสถาปัตยกรรม บทความที่รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวที่เป็นนัย เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในงานสถาปัตยกรรมของสถาปนิกชั้นนำอย่าง เลอ คอร์บูซิเอร์ (Le Corbusier) แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์ (Frank Lloyd Wright) อดอล์ฟ โลส (Adolf Loos) และมีส ฟาน เดอ โรห์ (Mies van der Rohe) โดยยกเอาบริบททางประวัติศาสตร์ มาช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่อง “การสร้างสรรค์ (making)” บทความชุดดังกล่าวยังได้นำเสนอ การตีความชุดความคิดที่เป็นวาทกรรม ของก็อตฟรีด เซมเปอร์ (Gottfried Semper) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม (tectonic) และความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม กับงานฝีมือทางด้านอื่นๆ

  • ISBN 978-616-7800-74-5
  • 2016
  • Thai
  • 145 × 202 mm
  • Paperback
  • 224 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-74-5 Categories: ,