คำ ความคิด สถาปัตยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2)

315.00 ฿

เป็นการอภิปรายประเด็นต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตั้งแต่เรื่องศิลปะแบบจริตนิยมลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมในคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า สถาปัตยกรรมแบบชิคาโกสคูล และสถาปัตยกรรมในอุดมคติ

Out of stock

SKU: 9786167800004 Categories: ,