ภาคสาม เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม How to be a good design manager episode 3

Original price was: 300.00 ฿.Current price is: 270.00 ฿.

  • วิญญู วานิชศิริโรจน์ แต่ง

วิธีการเขียนแบบก่อสร้างที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ เป็นเนื้อหาการเขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมของโครงการประเภทอาคารสาธารณะ ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ้นไป ตีแผ่ให้เน้นถึงจุดอ่อนต่าง ๆ ในการจัดทำแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหัวใจในการทำงานของสถาปนิกทุกคน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เขียนไว้ล้วนมีประโยชน์ ช่วยให้สถาปนิกทำงานผิดพลาดน้อยลง ทำให้แบบก่อสร้างต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถนำไอเดียนี้ไปปรับใช้ในการทำงานเขียนแบบก่อสร้างบ้านกับอาคารขนาดเล็กได้เช่นกัน

  • ISBN 978-616-7800-92-9
  • 2017
  • Thai
  • 132 × 187 mm
  • Paperback
  • 168 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-92-9 Categories: ,