ภาคสองบทบาทผู้จัดการงานออกแบบ How to be a good design manager episode 2

270.00 ฿

  • วิญญู วานิชศิริโรจน์ แต่ง

เบนจามิน แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์คนดังเคยกล่าวประโยคทองไว้ว่า “การวางแผนผิดพลาดคือการตั้งใจทำงานให้ล้มเหลว” การเป็นผู้จัดการงานออกแบบที่ดีจึงต้องไม่เกี่ยงที่จะวางแผนการทำงานในทุกช่วงและทุกขั้นตอน ผู้เขียนเคยคุยกับสถาปนิกอาวุโสท่านหนึ่งที่ทำงานในบริษัทเดียวกัน สถาปนิกท่านนี้มาปรับทุกข์ว่าลูกค้ามาต่อว่าทำงานไม่เสร็จตามที่ตกลงกันไว้ ลูกน้องทำงานอะไรไปส่งก็ไม่รู้ จำนวนคนทำงานก็ไม่พอกับเนื้องาน ทุกคนต่างโทษกันว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา ผู้เขียนแนะนำให้สถาปนิกท่านนี้ให้เริ่มงานโดยทำแผนการทำงานขึ้นมาก่อน เพื่อใช้ในการสั่งงานและตรวจสอบการทำงาน

  • ISBN 978-616-7800-66-0
  • 2016
  • Thai
  • 132 × 187 mm
  • Paperback
  • 128 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-66-0 Categories: ,