ผ่าตัดค่าบริการวิชาชีพ Anatomy of Fee

315.00 ฿

  • พร วิรุฬห์รักษ์ แต่ง

ผมมีความคิดอยากเขียนหนังสือสักเล่ม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการทำธุรกิจตั้งแต่ผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แต่การเขียนหนังสือดังกล่าว หากเขียนในฐานะคนที่ล้มเหลว ก็คงได้เพียงแค่บทเรียนในชีวิต ‘ว่าอะไรที่ไม่ควรทำ’ แต่วันนี้ ผมมาถึงจุดที่มั่นใจว่า ตัวเองมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะแบ่งปันให้เพื่อนร่วมวิชาชีพว่า ‘สิ่งที่ควรทำคืออะไร’ ในมหาสมุทรแห่งองค์ความรู้ในโลก ผมไม่เคยลืมปรัชญาที่ได้เรียนรู้มา‘โลกนี้ไม่มีอะไรง่าย…ทุกคนที่ประสบความสำเร็จในวงการของเขา ล้วนมีวิชา มีความสามารถที่เราต้องเคารพเขา และควรเรียนรู้จากเขา’ ‘ทุกสิ่งที่ทำต้องมีการบริหารจัดการเวลา และต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจน’ ‘การหางานคือทักษะที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาธุรกิจ’ ‘ความสำเร็จของผู้นำ อยู่ที่คุณภาพของผู้สนับสนุน’ ซึ่งผมยึดมั่นมาตลอด และ อยากจะเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้ให้ท่าน คือ ‘หากการหางานเปรียบเสมือนศูนย์หน้า การทำงานเปรียบเสมือนกองกลาง งานธุรการเปรียบเสมือนกองหลัง งานด้านการเงินก็คือผู้รักษาประตู’

  • ISBN 978-616-7800-75-2
  • 2016
  • Thai
  • 145 × 202 mm
  • Paperback
  • 208 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-75-2 Categories: ,