นิธิ สถาปิตานนท์ บทสนทนากับนักศึกษา นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมษายน 2562

270.00 ฿

  • นิธิ สถาปิตานนท์ แต่ง

ISBN : 978-616-459-025-0 / 88 pages / ปกอ่อน / ขนาด 123 x 175 mm.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้มีบรรยายพิเศษในวิชาการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยเชิญวิทยากร คุณนิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ให้คำบรรยายและร่วมสนทนากับนักศึกษา ในปลายภาคปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันนั้นมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังคำบรรยายจากหลายชั้นปีมากกว่า 100 คน นอกจากการฟังบรรยายแล้ว นักศึกษายังร่วมสนทนากับคุณนิธิอย่างเป็นกันเอง การพูดคุยเป็นไปลักษณะถามและตอบ ซึ่งนักศึกษาได้ซักถามในข้อสงสัยต่างๆ เรื่องการประกอบวิชาชีพและการดำเนินธุรกิจหลากหลายแง่มุมเป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมง สำหรับเนื้อหาของการพูดคุยกันวันนั้นได้อรรถรสและสาระที่เป็นประโยชน์มากมาย ทั้งยังมีการบันทึกการบรรยายรวมทั้งบทสนทนาต่างๆ อย่างครบถ้วน

  • ISBN 978-616-459-025-0
  • 2019
  • Thai
  • 123 × 175 mm
  • Paperback
  • 88 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-025-0 Categories: ,