ชีวิตสถาปนิกไทยในต่างแดน

198.00 ฿

“ชีวิตสถาปนิกไทยในต่างแดน” บันทึกบทสนทนาสัมภาษณ์สถาปนิก ครอบคลุมตั้งแต่การใช้ชีวิต การผลักดันตนเอง ความมุ่งมั่น แนวความคิด และการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะประสบการณ์ที่หลากหลายจากการทำงานในต่างประเทศของสถาปนิกหลายๆ รุ่น ที่เคยทำงานและ

  • ISBN 978-616-7800-32-5
  • 2015
  • Thai
  • 127 × 185 mm
  • Paperback
  • 208 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-32-5 Categories: ,