คุยกับภูมิสถาปนิก

234.00 ฿

‘คุยกับภูมิสถาปนิก’ นำเสนอชีวิต ความคิด และการทำงานของภูมิสถาปนิกทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่คละเคล้ากันในแง่ของประสบการณ์ มีรูปแบบการจัดตั้งสำนักงานที่หลากหลาย ทั้งแบบบริหารจัดการคนเดียวหรือบริหารร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อนหรือพี่น้อง มีทั้งบุคคลต้นแบบผู้บุกเบิกสร้างทางให้กับคนรุ่นต่อมา และบางส่วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลังกายและใจท่วมท้น มีผลงานเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ P Landscape | วรรณพร พรประภา LAB | ธวัชชัย กอบกัยกิจ, ธัชพล สุนทราจารย์, บุณฑริกา วรรณพิณ และสมเกียรติ โชควินิตกุล PL Design | วีระพันธ์ ไพศาลนันท์ Landscape Architects 49 | ปรีดาพนธ์ บัณฑิตยานนท์ และ อารักษ์ อุยยามะพันธ์ shma | นำชัย แสนสุภา, ยศพล บุญสม และประพันธ์ นภาวงศ์ดี TROP | ป๊อก คบคงสันติ

  • ISBN 978-616-7800-55-4
  • 2015
  • Thai
  • 127 × 185 mm
  • Paperback
  • 264 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-55-4 Categories: ,