ด้วยแรงศรัทธา 2 : ศศิภาวัน ธรรมปัญญา สถานปฏิบัติธรรม เขาใหญ่

Original price was: 450.00 ฿.Current price is: 405.00 ฿.

  • นิธิ สถาปิตานนท์ แต่ง

งานออกแบบสถานปฏิบัติธรรม “ศศิภาวัน” ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายปีพศ.2564 ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างกินเวลามากว่า 4 ปี ผมได้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบ ได้คลุกคลีกับงานนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบ และมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์ นักธุรกิจเลื่องชื่อของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้วางแนวคิดเบื้องต้น เป็นผู้ดำริจัดทำโครงการและเป็นผู้ลงทุนในการจัดสร้างโครงการนี้แต่เพียงผู้เดียว การได้มีโอกาสออกแบบโครงการที่พิเศษและท้าทายเช่นนี้ ทำให้ผมได้ความรู้ ได้ประสบการณ์มากมาย ทั้งยังได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายหลายแขนง ทั้งสถาปนิก วิศวกร นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบทางแลนด์สเคป และศิลปินอีกหลายแขนง รวมทั้งยังมีผู้รับเหมาอีกมากมายหลายสาขามาร่วมงาน เมื่องานได้สำเร็จเสร็จสิ้น ผมได้มีโอกาสบันทึก เรื่องราวความเป็นมาของโครงการ ได้บันทึกเจตนารมณ์ต่างๆ ของคุณหญิงศศิมา ที่ได้ดำริมาตั้งแต่ต้นและทำให้โครงการนี้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

  • ISBN 978-616-459-051-9
  • 2022
  • Thai
  • 170 × 220 mm
  • Paperback with Flap
  • 160 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-051-9 Categories: , ,