หนังสือแพ็คคู่ ชุดด้วยแรงศรัทธา (ด้วยแรงศรัทธา 1+2)

740.00 ฿

  • นิธิ สถาปิตานนท์ แต่ง

ด้วยแรงศรัทธา 1

เมื่อชีวิตดำเนินมาถึงปีที่ 72 ผมยังสนุกสนานกับการใช้ชีวิตกับการทำงานในหลากหลายรูปแบบเหมือนเดิม ช่วงหลังๆ นี้ วันเวลามันดูจะผ่านไป รวดเร็วมาก ทั้งยังต้องใช้เวลาส่วนที่เหลืออย่างระมัดระวังและพยายามใช้มันให้ได้ประโยชน์ หลังจากผมประกาศตนเองเกษียณจากการทำงานไปแล้ว มันยังมีงานอีกหลายสิ่งที่กลับมาให้ผมทำ มันอาจเป็นงานท้าทาย อาจเป็น งานยาก ที่หลายๆ คนอ้างว่าไม่ถนัด หรืออาจเป็นงานที่น่าเบื่อที่ไม่มีใคร อยากทำ แต่ด้วย “สปิริต” ด้วยความเข้มข้นที่เป็นสถาปนิกของผม ผมต้องมารับทำงานประเภทนี้ ผมเชื่อว่า ผลงานเหล่านี้จะอยู่กับประเทศชาติไปอีกนาน เป็นส่วนหนึ่ง ของศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติต่อไปได้ ผมอยากให้สถาปนิกรุ่นใหม่ๆ นิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรมได้เข้าใจในแนวทางของผม และมีความกล้า ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเหล่าน้ี มากกว่าที่จะมองข้ามไป


ด้วยแรงศรัทธา 2

งานออกแบบสถานปฏิบัติธรรม “ศศิภาวัน” ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายปีพศ.2564 ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างกินเวลามากว่า 4 ปี ผมได้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบ ได้คลุกคลีกับงานนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบ และมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์ นักธุรกิจเลื่องชื่อของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้วางแนวคิดเบื้องต้น เป็นผู้ดำริจัดทำโครงการและเป็นผู้ลงทุนในการจัดสร้างโครงการนี้แต่เพียงผู้เดียว การได้มีโอกาสออกแบบโครงการที่พิเศษและท้าทายเช่นนี้ ทำให้ผมได้ความรู้ ได้ประสบการณ์มากมาย ทั้งยังได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายหลายแขนง ทั้งสถาปนิก วิศวกร นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบทางแลนด์สเคป และศิลปินอีกหลายแขนง รวมทั้งยังมีผู้รับเหมาอีกมากมายหลายสาขามาร่วมงาน เมื่องานได้สำเร็จเสร็จสิ้น ผมได้มีโอกาสบันทึก เรื่องราวความเป็นมาของโครงการ ได้บันทึกเจตนารมณ์ต่างๆ ของคุณหญิงศศิมา ที่ได้ดำริมาตั้งแต่ต้นและทำให้โครงการนี้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

  • ISBN 978-123-456-789-7
  • 2022
  • Thai
  • 170 × 220 mm
  • Paperback with Flap
  • Sample
SKU: 978-123-456-789-7 Categories: ,