สองทศวรรษสภาสถาปนิก (TWO DECADES OF ARCHITECT COUNCIL OF THAILAND)

1,818.00 ฿

หนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสภาสถาปนิก บอกเล่าประวัติศาสตร์การก่อตั้ง บทบาทการทำงานในด้านต่างๆ ของสภาสถาปนิก บทบาทของ 4 สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมสถาปนิกฯ, สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย, สมาคมภูมิสถาปนิกฯ, สมาคมมัณฑนากรฯ รวมถึงหมุดหมายการทำงานในปัจจุบันและอนาคต

 

2021
203×285 mm
206 pages
Hardcover
Thai – Eng – Chi

 

SKU: 978-616-459-037-3 Categories: ,