ปารีส 6 ทศวรรษการฟื้นฟูเมือง

600.00 ฿

รวบรวมนโยบายและแผนที่นำไปสู่การฟื้นฟูปารีสให้เป็นมหานครที่สวยงามและยั่งยืนแห่งหนึ่งของโลก ผ่านแผนผังและโครงการตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ การวางแผนและนำโครงการไปสู่การปฏิบัติด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของปารีสจากภูมิภาคสู่เมือง และก้าวไปสู่ความยั่งยืนที่ถูกเรียบเรียงจากประสบการณ์กว่า 20 ปีของ ผศ. ดร. ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย

Out of stock

SKU: 978-616-459-077-9 Categories: , , , ,