บ้านของเรา บ้านสถาปนิก Our House, Architects’ House (พิมพ์ครั้งที่ 3)

495.00 ฿

  • นิธิ สถาปิตานนท์ แต่ง

… เมื่อเวลาผ่านพ้นไปจนปี พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลากว่า 14 ปี หนังสือ “บ้านของเรา บ้านสถาปนิก” เล่มนี้ ยังมีผู้คนกล่าวขวัญ ถึงคุณประโยชน์ของหนังสือ และเรียกร้องให้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีกเป็นครั้งที่ 3 ถ้าท่านผู้อ่านได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ ขอให้ท่านมั่นใจในระดับหนึ่งว่าระบบต่างๆ ของบ้านได้ผ่านการตรวจเช็กมาแล้วช่วงระยะวลาหนึ่ง ผู้เขียนได้ตั้งใจเขียนให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการใช้งานในแง่มุมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือ กำลังคิดจะขยับขยายบ้าน พวกเราหวังเป็นอย่างมากว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชนได้ไม่มากก็น้อย …

  • ISBN 978-616-459-035-9
  • 2020
  • English / Thai
  • 170 × 220 mm
  • Paperback with Flap
  • 244 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-035-9 Categories: , ,