บ้านของเรา บ้านสถาปนิก 2 | ความเปลี่ยนแปลงหลังอยู่มา 15 ปี

495.00 ฿

  • นิธิ สถาปิตานนท์ แต่ง

“บ้านของเรา บ้านสถาปนิก” เล่มที่ 2 เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากหนังสือเล่มแรก เป็นการบันทึกถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ อันเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการแก้ไขที่ว่านี้ พวกเราก็สนุกกับมันที่จะทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ขึ้น ดูแลรักษาง่ายขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในบ้านในช่วงหลังเกษียณจากการทำงานได้อย่างพอเพียง

  • ISBN 978-616-459-038-0
  • 2021
  • English / Thai
  • 170 × 220 mm
  • 1000
  • Paperback with Flap
  • 244 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-038-0 Categories: ,