ความรู้สึกต่อสรรพสิ่ง The Feeling of Things

405.00 ฿

  • อดัม คารูโซ แต่ง
  • อาชัญญ์ บุญญานันต์ แปล

รวมบทความของอดัม คารูโซ อดัม สถาปนิกชาวแคนาดา ผู้ก่อตั้งบริษัท Caruso St John ร่วมกับปีเตอร์ เซนต์จอห์น บอกเล่าถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากขนบเดิม ผ่านตัวอย่างงานออกแบบชิ้นสำคัญ ทั้งยังวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เคยมีส่วนร่วม โดยเน้นย้ำเรื่องการนำ “ค่านิยมหลัก” ทางปัญญาที่ช่วยพัฒนาและแสดงจุดยืนของตัวบุคคลมาเป็นสาระในงานออกแบบและการปฏิบัติวิชาชีพอย่างจริงจัง เป็นประโยชน์ในการเปิดมุมมอง และเป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องกลับมามองว่าสถาปัตยกรรมที่เราสร้างนั้นมีบทบาทอย่างไรกับศตวรรษที่ 21

  • ISBN 978-616-459-056-4
  • 2022
  • English
  • 145 × 202 mm
  • Paperback with Flap
  • 120 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-056-4 Categories: , , ,