ขอบข่ายแห่งสถาปัตยกรรม (Scope of Total Architecture)

Original price was: 450.00 ฿.Current price is: 405.00 ฿.

  • วอลเตอร์ โกรเปียส แต่ง
  • สิปปวิชญ์ กำบัง แปล

ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงความโกลาหลวุ่นวายของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในเมืองสมัยอุตสาหกรรม อันเป็นความคิดของคนยุคสมัยใหม่ ซึ่งขัดแย้งต่อระบบความกลมกลืนและสวยงามของเมืองเก่าแก่ก่อนยุคอุตสาหกรรม ในช่วงชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตระหนักว่าการที่สถาปนิกจะช่วยประสานรอยต่อที่ขัดแย้งเหล่านี้ ณ ที่ใดๆ ด้วยการสร้างอาคารที่สวยงามขึ้นมานั้นไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้เท่าใดนัก อันที่จริง ข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรจะต้องสร้างชุดของคุณค่าใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนองค์ประกอบต่างๆ ในปัจจุบัน ณ ที่ซึ่งเราควรบูรณาการปัจจัยทั้งหลายร่วมกันเพื่อการแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกต่อยุคสมัยของเราขึ้นมาก่อน

  • ISBN 978-616-459-067-0
  • 2023
  • Thai
  • 110 × 202 mm
  • Paperback with Flap
  • Sample
SKU: 978-616-459-067-0 Categories: , ,