Posted on

H-OBSERVATION: ไม้วีเนียร์ปิดผิว PACIFICWOOD

วัสดุประเภทไม้ที่ให้อารมณ์ความเป็นบ้านถูกนำมาใช้บริเวณฝ้าเพดานภายนอก พื้นและเฟอร์นิเจอร์บางส่วน เมื่อมาถึงพื้นที่ที่ทุกคนได้อยู่พร้อมหน้ากันทุกวันอย่างห้องครัวจึงใช้ไม้วีเนียร์ปิดผิวซึ่งผลิตจากไม้ซุงที่มีลวดลายสวยงามจากทั้ง สหรัฐอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา ให้ผิวสัมผัสและสีเหมือนไม้จริงมาใช้กับตู้เก็บของโดยรอบ เพื่อให้บรรยากาศของห้องครัวที่อบอุ่น การเลือกใช้ไม้วีเนียร์ปิดผิวแทนการใช้ไม้จริง นอกจากจะช่วยลดการตัดไม้แล้ว ตัววัสดุยังมีความทนทานต่อความชื้น ทำให้ดูแลรักษาง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนาน

รุ่น F-series รหัส F-04
สี White oak ทำสีธรรมชาติ เคลือบ lacquer
กึ่งเงากึ่งด้าน

ที่มา: Ari House by GREENBOX DESIGN จากหนังสือ H2