Posted on

H-OBSERVATION: โคมไฟดาวน์ไลท์ Lamptitude

บ้านที่มีคนอยู่อาศัยหลายช่วงวัย ทั้งผู้สูงอายุ วัยทำงาน รวมถึงเด็กๆ ทำให้มีความต้องการใช้แสงที่หลากหลาย การเลือกโคมไฟส่องสว่าง สำหรับบ้านหลังนี้จึงเลือกใช้ไฟที่สามารถหรี่หรือเพิ่มแสงได้ตามความต้องการ โดยใช้หลอดขนาดเล็กที่มีความเข้มแสงสูงกว่าที่ใช้ภายในบ้านทั่วไป 2-3 เท่า เนื่องจากฝ้าเพดานที่สูง 3.5-7 เมตร 

ในส่วนของโคมไฟสถาปนิกเลือกใช้ดาวน์ไลท์รุ่น NEMO นี้ ในทุกส่วนของบ้าน อาทิเช่น โถงทางเดิน ห้องครัว ห้องอาหาร และห้องหนังสือ เป็นต้น โดยใช้โคมสีขาวบนฝ้าขาว และสีดำทองบนฝ้าไม้ ป้องกันแสงแยงตาด้วยการเซ็ทระยะหลอดไฟเข้าไปด้านใน ใช้แสงสี warm white เป็นแสงบรรยากาศที่สบายตา และเน้นแสงเฉพาะจุดด้วย accent light ไม่ให้บ้านแบนจนเกินไป ส่วนฝ้าสูง 7 เมตร ใช้หลอดแบบเดียวกันแต่เลือกชนิดมุมลำแสงแคบ เพื่อให้แสงเดินทางไกลถึงพื้น เติมให้พื้นที่มีมิติด้วย cove light เป็น LED strip ส่วนไฟประดับตกแต่งเช่นแชนเดอเลียนั้น ทางเจ้าของบ้านพยายามใช้ให้น้อยที่สุด 

โคมไฟดาวน์ไลท์
รุ่น NEMO-GU10-BK

ขนาด Ø 105xH60 มม.
ราคา 750 บาท

ที่มา: Baan Lamptitude by BROWNHOUSES จากหนังสือ H2