Posted on

H-OBSERVATION: สุขภัณฑ์

รูปทรงของอ่างถูกตีความเป็นเสมือนงานประติมากรรมชิ้นหนึ่งของพื้นที่ห้องน้ำ 

การเชื่อมต่อมุมมองทางสายตาของพื้นที่ภายในห้องน้ำกับทิวทัศน์ภายนอกเป็นสิ่งจำเป็น หากพื้นที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ผืนผนังกระจกขนาดใหญ่ที่สูงจากพื้นจรดเพดาน เชื่อมภายนอกภายในเข้าด้วยกันเป็นพระเอกของห้องที่ต้องรักษาไว้ และคงไว้ซึ่งมุมมองที่ดีจากทั้งภายในและเมื่อมองจากภายนอกเข้ามา ในกรณีนี้การใช้อ่างอาบน้ำแบบลอยตัว (free standing bathtub) เป็นทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากการกดพื้นที่อ่างอาบน้ำลงไป (sunken bathtub)

คุณสมบัติของอ่างอาบน้ำแบบลอยตัวที่สถาปนิกคำนึงถึงหลักๆ เป็นอันดับแรกๆ คือ รูปทรง สเกล สัดส่วน ผิวสัมผัส อ่างอาบน้ำรูปทรงทันสมัย เรียบหรู มีสีสันและผิวสัมผัสใกล้เคียงหินธรรมชาติ ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายเป็นหนึ่งเดียวกับบรรยากาศของภูเขาและพื้นที่ป่าสีเขียว รองลงมาเป็นเรื่องการตอบโจทย์ด้านสรีระ อุปกรณ์ประกอบและเทคโนโลยีในการหมุนวนน้ำ รูปทรงอ่างอาบน้ำที่มีส่วนโค้งเว้าโค้งมน ทำให้ง่ายต่อการจัดวาง บิดทิศทางของอ่างให้สมดุลกับห้อง ได้รับวิวที่ดีที่สุด และควรออกแบบจัดวางระยะห่างจากผนังเพียงพอต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา 

อ่างอาบน้ำ Trusol
รุ่น: BT 11911
ขนาด: 1890x1100x560 มม.

อ่างหินสังเคราะห์ เนื้อด้าน สีดำนอก สีขาวใน
www.trusol.co

ที่มา: Horizontal House by AAd จากหนังสือ H1