Posted on

H-OBSERVATION: ระบบประตูหน้าต่าง

บ้านในลักษณะโมเดิร์น รูปแบบประตูหน้าต่างจะทำหน้าที่เหมือนผนังที่เปิดได้ทั้งผนัง เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของพื้นที่ใช้สอยภายนอกและภายใน อีกทั้งยังความต่อเนื่องทางสายตา ทำให้พื้นที่กว้าง โปร่ง โล่ง เชื้อเชิญในเชิงจิตวิทยา และสร้างสุนทรียะในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากขึ้น  การเปิดมุมมองรอบตัวด้วยผืนกระจกต่อเนื่อง จะลดความชัดเจนของขอบเขตอาคาร เสมือนอยู่ภายนอกอาคาร  

การออกแบบผนังกระจกโปร่ง สูง รูปแบบประตูหน้าต่างที่มีขนาดใหญ่พิเศษ หรือ oversize จำเป็นจะต้องออกแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับจังหวะการจัดองค์ประกอบเส้นสายในแนวนอนแนวตั้งของโครงอะลูมิเนียมที่รับแรงลมจะต้องได้รับคำปรึกษาและกำหนดขนาดโครงสร้างเสริมจากวิศวกรและผู้ผลิตเพื่อความแข็งแรงและปลอดภัย นอกเหนือไปจากเส้นสายอะลูมิเนียมที่มีสัดส่วนและจังหวะที่ดี สอดคล้องกับระบบเส้นตั้งเส้นนอนของอาคารโดยรวม

AB&W Innovation ได้รับการออกแบบ จากประเทศออสเตรเลีย จุดเด่นอยู่ที่ การใช้อะลูมิเนียมโครงสร้างที่แข็งแรง โดยตัว profile จะมีความหนา 1.5 มม. และมีสีให้เลือกอีกหลากหลาย มีสีที่เป็นสแตนดาร์ดให้เลือก 20 สี สามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ 40 DB อีกทั้งทำความสะอาดง่าย โดยตัวอะลูมิเนียมและวัสดุขึ้นรูป ที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน ป้องกันการเกิดน้ำขัง โดยการอัดมุม พร้อมระบบ multi point lock แบบ single lock และ double lock 

AB&W Aluminium
บริษัท เอบี แอนด์ ดับบลิว อินโนเวชั่น จำกัด
AB&W INNOVATION CO., LTD.

www.abandw.com/aboutus

ที่มา: ReGen House by EKAR จากหนังสือ H1