Posted on

H-OBSERVATION: งานโครงสร้างเหล็ก

โครงเหล็กของบ้านหลังนี้ไม่เพียงแต่เป็นโครงสร้างของผนังกระจก หากแต่ยังต้องทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดระยะที่ต่อเนื่องระหว่างตัวมันเองกับผนังและช่องเปิดอื่นๆ การวางระยะห่างของแต่ละแนวล้วนมีเหตุผล ทั้งทางโครงสร้างและความงาม ส่งผลให้การทำงานครั้งนี้ต้องลงมือกันหน้างาน เนื่องจากโครงสร้างแต่ละชิ้นของผนังแต่ละช่องไม่ได้เป็นขนาดมาตรฐานที่มีทั่วไป ตัวโครงสร้างหลักใช้เหล็กกล่องขนาดหน้าตัด 1”x2”x2” มม. ประกบเป็นเสาหลักรับน้ำหนักกระจก โดยมีเหล็กแบนขนาด 45×2 มม. เป็นโครงสร้างแนวตั้งช่วยยึดกระจกให้มีความแข็งแรงร่วมกับเหล็กตันขนาด 9 มม. ที่ใช้เป็นโครงสร้างเสริม ส่วนความมีระเบียบของเส้นสายโครงสร้างแนวนอนที่เป็นทั้งฉากหลังและเป็นเส้นนำสายตาของผู้ใช้พื้นที่ภายใน ใช้เหล็กกล่องหน้า 1”2 กระเบียด ผิวเหล็กพ่นสีกันสนิมรองพื้น และพ่นสีสนิมทับ รวมทั้งต้องใส่ใจเรื่องรอยต่อและการยิงซิลิโคนกันน้ำรั่วซึมทุกจุดอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้งานในภายหลัง

บริษัท บ้านเหล็กสวย จำกัด
ราคา ติดต่อสอบถาม 081-628-6261

ที่มา: Floated Tree House by ANONYM จากหนังสือ H2