Posted on

H-OBSERVATION: H-BEAM SYS

โครงสร้างเหล็ก H-Beam จาก SYS PANORAMIC VILLA ADRISA RESIDENCE บ้านพักขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พร้อมส่วนพักผ่อนและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้รับการออกแบบโดยใช้โครงสร้างที่กว้างเป็นพิเศษ เพื่อเปิดรับมุมมองธรรมชาติที่โอบล้อม ทั้งท้องฟ้าสีคราม ผืนน้ำทะเลสีเขียวของทะเลอ่าวไทย และป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์ในความสูงระดับเนินเขา ซึ่งโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูงเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการทำงาน เพื่อช่วยสานต่อจินตนาการของสถาปนิกให้เกิดขึ้นจริง สถาปนิกได้เลือกใช้เหล็ก H-Beam ของ SYS เป็นโครงสร้างหลักของตัวบ้านหลังนี้ เพื่อตอบโจทย์ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างช่วงกว้าง long span รวมถึง โครงสร้าง cantilever ที่ยื่นยาวออกไป สามารถเห็นวิวได้แบบไม่มีเสามาบดบังทัศนียภาพ ช่วยเสริมความสวยงามและโดดเด่นให้ตัวบ้านได้มากยิ่งขึ้น และยิ่งเป็นอาคารใกล้ทะเลแบบนี้ เจ้าของโครงการหลายๆ ท่าน คงอยากจะได้เหล็กที่มีคุณภาพ สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง SYS ก็สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ ด้วย “SYS Primerbond” ซึ่งเป็น H-Beam ที่ผ่านกระบวนการเตรียมผิวและทำสีรองพื้นกันสนิม ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพ การกันสนิม และเพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน ไม่ต้องเสียเวลาไปทาสีกันสนิมที่หน้างาน โดยมี […]