Posted on

สวนในบ้านของเรา บ้านสถาปนิก กับการเฝ้าสังเกตการณ์ตลอด 15 ปี

องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้บรรยากาศของบ้านมีความน่าอยู่ ร่มเย็น และร่มรื่น เป็นพื้นที่สีเขียวที่ชุบชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่มาเยือน นั่นคือสวน คือต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ เช่นเดียวกับบ้านของครอบครัวสถาปนิก 3 คน คุณนิธิ ศาสตราจารย์เลอสม และคุณนิธิศ สถาปิตานนท์ ในย่านใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเอาไว้ในหนังสือ “บ้านของเรา บ้านสถาปนิก” ทั้งสองเล่ม   ย้อนกลับไปเมื่อปี 2548 เมื่อครั้งที่ 3 สถาปนิก ช่วยกันออกแบบบ้านหลังนี้ งานจัดภูมิทัศน์นับเป็นงานสำคัญที่ทั้ง 3 คน พิถีพิถันเป็นพิเศษ ด้วยมีความสนใจและรักต้นไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว “สวนในบริเวณบ้านของเรา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดวางตำแหน่งในบริเวณบ้าน ด้วยพวกเราทุกคนรักความเขียวขจีของต้นหมากรากไม้ ชอบที่โล่ง ชอบแสงแดด และชอบสนามหญ้า เราตั้งใจที่จะออกแบบสวนด้วยตัวเอง ด้วยแนวความคิดที่อาจไม่เหมือนกับบ้านอื่นๆ ที่ทำให้กับลูกค้าทั่วไป พอสรุปได้ ดังนี้ ไม่อยากให้ดูรกรุงรังเป็นสวนป่า เพราะมีประสบการณ์จากบ้านเก่า ที่ปลูกต้นไม้ไว้หลายต้นจนกลายเป็นสวนป่า แสงแดดส่องไม่ถึงพื้นดิน หญ้าที่ปลูกในสนามก็ตายเป็นส่วนใหญ่ พื้นดินใต้ต้นไม้ก็อับชื้น เป็นที่อยู่อาศัยของงู กบ คางคก และแมลงอีกหลายชนิด โดยเฉพาะยุง ส่วนบนต้นไม้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของนกและกระรอก เมื่อต้นไม้มีดอกออกผลก็เป็นอาหารของกระรอก […]