Posted on

H-INTERVIEW: Designing your life during COVID-19 – กร ทองทั่ว

“new normal มันเป็นเรื่องใหม่ที่ประหลาดดีเหมือนกันนะ แต่ในหัวผม ชีวิตของผมกล้าที่จะอยู่กับบ้านมากขึ้น กล้าที่จะใช้ชีวิตมากขึ้น แล้วก็ตัดเรื่องที่ไม่จำเป็นออกไป” “ชีวิตเราทำแต่งาน ทั้งชีวิตอยู่ออฟฟิศ กลับดึกอยู่ดีๆ ต้องอยู่บ้าน ตั้งหลักไม่ทัน โควิด-19 มันทำให้เราต้องตั้งลำอะไรบางอย่าง new normal มันเป็นเรื่องใหม่ที่ประหลาดดีเหมือนกันนะ แต่ในหัวผม ชีวิตของผม กล้าที่จะอยู่กับบ้านมากขึ้น กล้าที่จะใช้ชีวิตมากขึ้น แล้วก็ตัดเรื่องที่ไม่จำเป็นออกไป การใช้ Zoom เป็นของใหม่สำหรับผมมาก ออฟฟิศเรา Zoom กันทุกเช้า ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง อีก 7 ชั่วโมงดูแลตัวเอง วันแรกๆ ก็เขินกัน บางคนฉากหลังเป็นบ้าน เห็นห้องที่ยังรกอยู่เลย แต่พออาทิตย์นึงผ่านไปทุกอย่างเริ่มเกลี้ยง ถูกจัดให้ดูมินิมอล ผมว่าชีวิตมันเปลี่ยน กลายเป็นสิ่งที่น่ารักขึ้น โชคดีที่ผมชอบอยู่บ้าน เล่นกับลูก โควิด-19 ทำให้ผมทำงานได้น้อยลง เพราะว่าลูกมาแจมกับผมเยอะขึ้น จะได้ทำงานเวลาเขาหลับ 7-8 ชั่วโมง ลูกผม เด็กอินเตอร์ 2 คน 5 […]