สถาปัตยกรรมใหม่และบาวเฮาส์

315.00 ฿

  • วอลเตอร์ โกรเปียส แต่ง
  • ศ. ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ แปล

หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามที่จะเรียกร้องให้เราใช้ความคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในรูปแบบใหม่ที่สัมพันธ์กับวัสดุในปัจจุบัน ด้วยมุมมองหม่แบบนี้เท่านั้น ที่งานสถาปัตยกรรมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ ส่งผลต่องานออกแบบในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สอยในชีวิตประจำวัน ผู้คนในยุคของเรานั้นสนใจศิลปะ ในฐานะที่ศิลปะเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ 

  • ISBN 978-616-459-044-1
  • 2021
  • Thai
  • 145 × 202 mm
  • Paperback with Flap
  • 96 pages
  • Sample
SKU: 978-616-459-044-1 Categories: , ,