พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม Basics: Architectural Design

Original price was: 450.00 ฿.Current price is: 405.00 ฿.

  • ณฤทัย เรียงเครือ แปล

หนังสือเล่มนี้ เกี่ยวข้องกับทิศทางที่หลากหลายของกระบวนการสร้างสรรค์นี้ เป็นการรวบรวมเอาบทความสี่บทหลักที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสายงานนี้จากหนังสือชุดพื้นฐาน (Basics) บทความเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาแนวความคิด จัดการกระบวนการการออกแบบ สร้างสรรค์ที่ว่าง และเข้าใจโครงสร้าง วัสดุ

Out of stock

SKU: 978-616-7800-88-2 Categories: , , ,