พื้นที่เมืองและความเป็นสาธารณะ Urban Space and Publicness

350.00 ฿

  • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ แต่ง

การสังเกต การบันทึก-นำเสนอ การแปลผล และการวิเคราะห์ เพื่อยืนยันปรากฏการณ์ความเป็นสาธารณะในพื้นที่เมือง ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสถาปนา เป็นความรู้เรื่องพื้นที่สาธารณะทั้งในบริบทสากลและบริบทไทย หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของผู้เขียนที่ต้องการสืบค้นพัฒนาการของ “ข้อตกลง” ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในเมือง จนได้ข้อสรุปเป็นข้อตกลงชุดใหม่สำหรับกรุงเทพฯ ข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นข้อตกลงอย่างชั่วคราวชุดหนึ่ง ที่เป็นภาระของผู้อ่านว่า จะเชื่อว่าเป็นความจริงหรือไม่ ก็ด้วยการจับผิดความจริงนี้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป ด้วยจะเป็นสัญญาณแห่งความก้าวหน้าของการสร้างความรู้ เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่เห็นแจ้งมากขึ้นเรื่อยๆ คงเป็นการดีที่จะมีนักจับผิดรุ่นใหม่มาร่วมทางมากขึ้น บางคนอาจจะกลายเป็นอย่างนักบุกเบิกกลุ่มแรกที่เดินทางขึ้นเหนือ และใช้ชีวิตช่วงที่เหลือเพื่อบอกกับโลกว่า ดวงอาทิตย์ ไม่จำเป็นต้องขึ้นทุกเช้าเสมอไป

Out of stock

SKU: 978-616-459-026-7 Categories: , , ,