Nithi: Final Sketch Book (Thai edition)

Original price was: 1,000.00 ฿.Current price is: 900.00 ฿.

  • นิธิ สถาปิตานนท์ แต่ง

ผมเลือกที่จะเขียนรูปที่ระลึกถึงความประทับใจในสถานที่ต่างๆ ที่ผมสัมผัสมาในชีวิต ซึ่งผมก็เขียนออกมาเป็นรูปภาพลายเส้น ได้ทำงานอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสงบเงียบท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานของผม ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ อุณหภูมิในห้องที่ทำงานซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ล้วนมีอิทธิพลหรือมีปฏิสัมพันธ์กับปลายเส้นปากกาที่ผมใช้ ถ้าความชื้นมากเส้นปลายปากกาที่ผมเขียนก็จะ ‘แตก’ ได้เส้นที่ไม่คมชัด หรือถ้าอุณหภูมิในห้องทำงานสูงเกินไปซึ่งก็มีผลต่อเนื้อกระดาษที่ใช้ ทั้งยังครอบคลุมไปถึงความเงียบสงบที่ไม่มีเสียงรบกวนใดๆ ในสถานที่ทำงาน หรือได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีโอกาสได้มองเห็นต้นหมากรากไม้เพื่อพักผ่อนสายตาในบางโอกาส ฟังดูเหมือนมีเงื่อนไขมากมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว เงื่อนไขที่ว่านี้มันเป็นเรื่องของความสมดุลย์รอบๆ ตัวเรา มันเป็นความพอเพียงที่ตํ่าสุดที่ผมต้องการในช่วงท้ายของการทำงานของผม

  • ISBN 978-616-7800-72-1
  • 2016
  • Thai
  • 295 × 225 mm
  • Paperback
  • 128 pages
  • Sample
SKU: 978-616-7800-72-1 Categories: ,