PMCM รู้ก่อนสร้าง

Original price was: 420.00 ฿.Current price is: 378.00 ฿.

หนังสือเล่มนี้ฉายภาพมิติเล็ก ๆ ของตึกใหญ่อย่างสาธรยูนีคเท่านั้น เรื่องราวอีกเป็นจำนวนมากอยู่นอกเหนือหนังสือไปจนถึงการรับรู้ เรื่องราวอีกเป็นจำนวนมากก็ยังคงเป็นความลับ ความลับที่ผู้เขียนไม่รู้ ความลับที่ผู้เขียนรู้แต่เขียนไม่ได้ ความลับที่เมื่อเปิดเผยก็เสี่ยงภัย การพูดความจริงมักจะทำให้ผู้พูดเสี่ยงตายและตายเป็นปัญหามานับเป็นพันปี ในกรีกโบราณ Parrhesia คือการพูดความจริงที่เสี่ยงภัยที่ทำให้ผู้พูดถึงแก่ชีวิตได้ การพูดความจริงในหลาย ๆ ที่จึงต้องมีการคุ้มครอง แต่เมื่อไม่มีใครคุ้มครองก็ทำให้มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เปิดเผยออกมา ความตายที่โหดเหี้ยมย่อมไม่ใช่วิถีที่มนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่พึงปรารถนา แต่ความใคร่อยากรู้ที่จะเรียนรู้เพื่อขยายขอบเขตของความทรงจำเพื่อเพิ่มความเข้าใจย่อมเป็นสิ่งที่น่าพิสมัย ไม่ว่าข้อมูลเหล่านี้จะออกมาจากปากของใคร มาจากคนกลุ่มไหน มาจากเพศไหน นี่เป็นแค่ผงธุลีแห่งความรู้และข้อมูลที่จะให้แง่คิดและตั้งคำถามกันต่อไป

  • ISBN 978-616-4590-05-2
  • 2016
  • Thai
  • 180 × 240 mm
  • Paperback
  • 264 pages
  • Sample
SKU: 978-616-4590-05-2 Categories: ,