Posted on

49 HUB ทำบุญประจำปี

9 • 9 • 63

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท L49 • IA49 • LD49 • G49 • GA49 • A49 ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ • และลายเส้น ร่วมกันทำบุญประจำปี นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องสังฆทานและภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่พนักงานและบริษัท @ 49 HUB