Posted on

H-OBSERVATION: หลังคาเหล็ก

การออกแบบหลังคาลักษณะแบนเรียบ ไม่ลาดเอียง เพื่อป้องกันแดดและฝนมีสองวิธี หนึ่งในนั้นคือหลังคาค...หรือเรียกกันติดปากว่า หลังคา slab  เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด ลักษณะเป็นงานก่อสร้างระบบเปียก มีการเทคอนกรีตในที่พร้อมระบบป้องกันการรั่วซึม ด้วยการผสมน้ำยา การปูแผ่นวัสดุทับ หรือ การทาผิวด้วยสี หรือสารเคมีป้องกันทับอีกชั้น   

สำหรับบ้าน Kelapa ที่อยู่บนเขายากต่อรถคอนกรีตสำเร็จรูปจะเข้าถึงและโครงสร้างหลักเป็นเหล็กรีดร้อน การเลือกใช้หลังคาที่มีน้ำหนักเบาและเป็นวัสดุสำเร็จรูปนำมาประกอบในไซต์ เป็นวิธีที่สองลักษณะเป็นงานก่อสร้างระบบแห้ง การใช้เหล็กแผ่นรีดลอน เป็นวัสดุมุงหลังคาจะให้ภาพลักษณ์บ้านพักอาศัยสมัยใหม่ หรูหรา แสดงออกถึงเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์คือ ขนาดความกว้างลอน ลักษณะพับของลอนและสีของแผ่นหลังคา

LYSAGHT® 360 SELECT SEAM™ แผ่นหลังคาระบบ Standing Seam Profile เป็นแผ่นหลังคาระบบบล็อกซ้อน 2 ชั้นพับสันลอนสองรอบ ดีกว่าการยิงยึดด้วยสกรู ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนตรงรอยหัวสกรู ไม่มีแผ่นครอบสันลอน ช่วยป้องกันน้ำรั่วได้ดียิ่งขึ้น เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (colorbond steel) ที่ใช้ผลิตจากเหล็กเคลือบซิงคาลุม (Zincalume) เคลือบสีด้วยเทคโนโลยีระบบสีขั้นสูงต้านทานการหลุดลอกและการแตกลายงา ป้องกันฝุ่นละอองยึดเกาะพื้นผิว ชะล้างออกได้โดยง่ายเมื่อฝนตก ด้วยเทคโนโลยีเทอร์มาเทค (Thermatech Technology) สะท้อนความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ เสริมกับการใช้ฉนวนที่มีประสิทธิภาพ ลดเสียงรบกวนยามฝนตก ประหยัดพลังงานการทำความเย็นภายในบ้าน 

BlueScope รุ่น Lysaght 360seam
Colorbond Steel G300 0.55mm BMT International Brown

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd.
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด
www.bluescope.co.th

ที่มา: Kelapa by Architects 49(Phuket) จากหนังสือ H1