Posted on

H-OBSERVATION: สุขภัณฑ์ลอยตัว

ห้องน้ำเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของบ้าน ที่สามารถปลุกสัมผัสของมนุษย์ทั้งด้านการรับรู้สัมผัสผ่านอายตนะทั้งหก รวมสัมผัสในเชิงนามธรรม การออกแบบห้องน้ำคงความธรรมชาติของผู้ใช้งาน สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย และกลมกลืนไปกับธรรมชาติแวดล้อมผ่านกลวิธีการออกแบบพื้นที่ให้ผู้ใช้รู้สึกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โปร่ง โล่ง ใส ด้วยการจัดวางลักษณะการใช้งาน ตำแหน่งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ สัดส่วน รูปทรง อย่างใส่ใจและพิถีพิถัน

การออกแบบห้องน้ำเป็นเรื่องที่สถาปนิกให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่น้อยไปกว่าพื้นที่ส่วนอื่นๆ ความพิเศษ ห้องน้ำลูกเล่น เสน่ห์ใหม่ๆ จะถูกนำขึ้นมาใหม่ในแง่ของการใช้สอยและความงาม การออกแบบช่องเปิดพิเศษในงานสถาปัตยกรรมลามเข้าสู่ภายใน ส่งผลต่อการออกแบบตกแต่งภายในที่จะต้องสัมพันธ์กัน และส่งเสริมกันอย่างแยกแนบแน่น ทั้งกายภาพและการรับรู้ สถาปนิกและสถาปนิกภายใน ต่างฝากฝีไม้ลายมือ หันกลับมาให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ภายในบ้าน

ผลิตภัณฑ์อ่างอาบน้ำและอ่างล้างมือของ Trusol ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผสมผสานวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ และสารเติมแต่ง จนกลายเป็นหินสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติแข็งแกร่ง ทนทาน สีสันและผิวสัมผัสใกล้เคียงหินธรรมชาติ การออกแบบแบบไร้รอยต่อทำให้ถูกสุขอนามัย ง่ายต่อการดูแลรักษา 

อ่างอาบน้ำ Trusol
รุ่น: BT 6063
ขนาด: 1500x1500x535 มม.
อ่างหินสังเคราะห์ สีขาว ผิวสัมผัสแบบด้าน
www.trusol.co

ที่มา: Gliding Villa by Stu/D/O Architects จากหนังสือ H1