Posted on

เครื่องบนประดับอาคารเสนาสนะ

อาคารสำคัญต่างๆ ภายในวัด อาทิ วิหาร อุโบสถ หอธรรม ส่วนหนึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนาในยุคทอง หรือบางแห่งอาจเก่าถึงสมัยอาณาจักรหริภุญไชย ก็ล้วนแต่ได้รับการบูรณะภายหลังอีกหลายครั้ง เนื่องจากสร้างด้วยไม้เป็นวัสดุหลักจึงชำรุดทรุดโทรมไปเร็วกว่าอาคารก่ออิฐถือปูนที่สร้างใหม่ในสมัยหลัง อาคารสำคัญในวัดตามแบบอย่างพื้นเมืองล้านนาในยุคทองมีการประดับตกแต่งเป็นพิเศษในส่วนต่างๆ ของหลังคา และพื้นผิวขององค์ประกอบหลักภายในอาคาร เครื่องประดับหลังคาอาคารเสนาสนะ ช่วงยุคทองของอาณาจักรล้านนา หลังคาอาคารสำคัญในวัดประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนตามแนวสันหลังคา เครื่องลำยอง แผงแล ปากแล ประดับปลายปั้นลมหลังคา หน้าบัน ที่มีการตกแต่งลวดลาย รวมถึงทวยนาคตันที่คํ้ายันชายคาตลอดแนวอาคารทั้งสองข้าง เครื่องประดับเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ไม้แกะสลักลวดลายอย่างสวยงาม เครื่องประดับหลังคาอาคารเสนาสนะ ช่วงหลังยุคทองของอาณาจักรล้านนา เครื่องประดับตกแต่งหลังคาของอาคารเสนาสนะที่สืบทอดแบบอย่างพื้นเมืองล้านนาต่อมา ได้รับอิทธิพลจากทั้งศิลปะแหล่งต่างๆ อาทิ รัตนโกสินทร์ พม่า มอญ ไทยใหญ่ จีน หรือแม้กระทั่งตะวันตก เข้ามาผสมสานในรายละเอียด โดยเฉพาะลวดลายและเทคนิค รวมทั้งส่วนโก่งคิ้วใต้หน้าบัน ที่ตกแต่งให้โดดเด่นมากขึ้นด้วยรูปแบบและลวดลายที่หลากหลาย เครื่องบนประดับสันหลังคา ปราสาทเฟื้อง ส่วนประดับกลางสันหลังคา วิหาร และอุโบสถ เพื่อจำลองเขาพระสุเมรุตามคติจักรวาล มีรูปแบบและขนาดสัดส่วนต่างๆ กันตามแต่ฝีมือช่าง บางแห่งอาจมีรูปหงส์เต็มตัวขนาดเล็กเรียงกันตลอดแนวสันหลังคาด้วย ช่อฟ้า ส่วนประดับปลายสันหลังคา และเป็นส่วนยอดของเครื่องลำยองประดับปั้นลมหน้าจั่ว ช่อฟ้าแบบล้านนาดั้งเดิมมีลักษณะตั้งตรง โดยมีลวดลายไม้ฉลุในกรอบสามเหลี่ยมประกอบอยู่ให้มั่นคงกับสันหลังคาคล้ายปราสาทเฟื้องครึ่งซีก แต่หากไม่มีปราสาทเฟื้องและช่อฟ้ารูปแบบอื่น เช่น […]

Posted on

ซุ้มโขงและทวารบาล

ในช่วงยุคทองของอาณาจักรล้านนาเป็นต้นมา นอกจากเจดีย์แล้ว มีองค์ประกอบเน้นทางเข้าหลักเข้าสู่เขตศาสนสถาน และอาคารเสนาสนะ เป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญที่สร้างด้วยวัสดุก่ออิฐถือปูน ได้แก่ ซุ้มโขง ซึ่งนอกจากประดับเจดีย์แล้ว ยังสร้างเป็นซุ้มประตูทางเข้าเขตพุทธาวาส กรอบประตูวิหาร และประดับกู่มณฑป ภายในวิหารด้วย โดยพัฒนามาใช้ลายพรรณพฤกษาแบบฉลุโปร่ง และรูปสัตว์หิมพานต์ รวมถึงลาย “นาคเกี้ยว” ลักษณะเป็นรูปนาค ๒ ตัว มีหางเกี่ยวกันเป็นกรอบซุ้ม ภายในช่องโค้งเหนือทางเข้าอาจประดับด้วยงานลายคำ เช่น ธรรมจักรและปูรณฆฏะ นอกจากนี้ มีการเน้นทางเข้าสำคัญด้วยประติมากรรมลอยตัวปูนปั้นรูปสัตว์ที่มีความหมายตามแนวความคิดจักรวาลคติ หรือการเฝ้ารักษาศาสนสถาน เช่น รูปสิงห์คู่ขนาบสองข้างทางเข้าเขตพุทธาวาส ตั้งอยู่ด้านหน้าซุ้มโขงอีกชั้นหนึ่ง และบันไดนาคที่ขึ้นสู่สถาปัตยกรรมสำคัญ เช่น เจดีย์ วิหาร อุโบสถ หอธรรม ที่นอกจากประดับรูปนาคหรือมกรคายนาคแล้ว บางแห่งอาจประดับด้วยรูปมอม และมีการประดับด้วยรูปเทวดาปูนปั้นหรือไม้แกะสลักในส่วนต่างๆ เช่น เป็นปากแลตั้งระหว่างเครื่องลำยองปิดปั้นลมต่างระดับ ประตูบานคู่ด้านหน้าวิหาร บริเวณเสาหรือมุมผนังอาคารด้านนอก หรือบนโครงหลังคาในระดับไม้คอสอง ในช่วงหลังยุคทองของอาณาจักรล้านนา มีการทำซุ้มโขง สิงห์คู่ บันไดนาค และรูปเทวดา โดยมีรูปทรง สัดส่วนการประดับตกแต่ง ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะบันไดนาค ซึ่งเลื้อยลำตัวลงมาขดเป็นวงอยู่บนพื้นด้านหน้าบันไดสองข้าง หรือมีส่วนหางปรากฏอยู่ทางบันไดด้านหลัง ที่มา: […]

Posted on

H-INTERVIEW: Designing your life during COVID-19 – อัชฌานาท เกษพยัคฆ์

“เซอร์ไพรซ์เหมือนกันเพราะติดต่อเข้ามากันเยอะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า มันสะท้อนมาจากการที่เขาอยู่บ้านช่วงโควิด-19 แล้วค้นพบว่าสเปซที่ใช้งานมันอาจจะยังขาดอะไรอยู่บ้างหรือต้องรับมือกับการทำงานผ่านทาง online มากขึ้น ต้องการห้องทำงานที่เหมาะสมมากขึ้น สะดวกสบายขึ้น” “ปกติค่อนข้างหมดเวลาไปทั้งวันกับงานที่ทำ สิ่งที่ไม่ได้ทำเลยคือเรื่องของการออกกำลังกาย จนโควิด-19 ทำให้เราได้อยู่บ้าน ก็เอาเวลาเดินทางมาเริ่มวิ่งออกกำลังกาย ได้ทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น เล่นกับลูก ทำขนมกับลูก ลูกก็แฮปปี้เพราะเราอยู่กับเขามากขึ้น แม้กระทั่งเวลาเราทำงาน เรา Zoom ไปประชุมไป เขาก็นั่งอยู่ข้างๆ ทำงานหรือเล่นของเขาไป พอเสร็จก็ได้พูดคุยกัน ทานข้าวด้วยกันบ่อยขึ้น ออฟฟิศของเราทำงานออกแบบบ้านอย่างเดียวเป็นหลัก ช่วงโควิด-19 ก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะติดต่อเข้ามากันเยอะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า มันสะท้อนมาจากการที่เขาอยู่บ้านช่วงโควิด-19 แล้วค้นพบว่าสเปซที่ใช้งานมันอาจจะยังขาดอะไรอยู่บ้าง หรือต้องรับมือกับการทำงานผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ต้องการห้องทำงานที่เหมาะสมมากขึ้น สะดวกสบายขึ้น เหมือนเราทำงานที่บ้านเราก็ต้องมีพวกเอกสารจากออฟฟิศตามกลับมาเก็บไว้ที่บ้านบ้าง เพราะฉะนั้นพวกพื้นที่จัดเก็บมันก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งโดยส่วนตัวก็จะนึกถึง USM USM เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่รู้จักมาตั้งแต่เริ่มทำงาน มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คลาสสิก เพราะมันสามารถอยู่ได้กับหลายๆ สเปซ ภาพของ USM เป็นเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ในสมัยนั้นถือว่าเป็นงานออกแบบที่โมเดิร์นมากๆ เพราะว่ายุคนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น จนตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย เคยมีงานที่นำเสนอให้ลูกค้าใช้ USM เป็นตู้เสื้อผ้า แทนที่เราจะใช้มันเก็บหนังสือในห้องทำงาน เขาอยากจะมีเซ็ตของตู้เสื้อผ้าบวกกับตู้หนังสือ ก็ลองเสนอไปว่าเราใช้เป็นเซ็ตเดียวกันไปเลย มันก็ประสบความสำเร็จ […]

Posted on

H-INTERVIEW: Designing your life during COVID-19 – ภฤศธร สกุลไทย

“ทำงานหนักขึ้นประมาณ 2 เท่าจากเวลาที่ใช้ไป นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ข้อดีก็คือประหยัดเวลาเดินทาง ทีนี้วิธีจัดการของเราก็คือ เราแบ่งวันในการเข้าออฟฟิศโดยแบ่งทีมเข้ามาทีละโปรเจ็กต์เพื่อลดความหนาแน่นส่วนเวลาที่เหลือ ต่างคนต่างแยกกันไปทำงาน” “ตอนนั้นด้วยความปัจจุบันทันด่วนของเหตุการณ์ สเปซของบ้านเริ่มไม่พอ ผมก็ปรับพื้นที่ครัวกับโต๊ะทานข้าวแยกเป็น 2 work station ครัวกลายเป็นสตูดิโอออฟฟิศของภรรยา โต๊ะทานข้าวกลายเป็นสเตชั่นทำงานของผม (หัวเราะ) ปัญหาคือ เสียงมันตีกัน เพราะเราต้อง call conference เนื่องจากผมใช้บ้านเป็น presentation station กับทีมทำงานและลูกค้าที่ต่างประเทศด้วย ก็เลยใช้วิธีแก้ไขเรื่องอะคูสติกง่ายๆ ด้วยต้นไม้เพื่อให้ได้พื้นที่สีเขียวและลดเสียงก้อง ออฟฟิศผมมีประมาณ 200 คน 6 สตูดิโอ ผมรับผิดชอบ 30 คน ด้วยธรรมชาติของงานออกแบบมันขาดกระบวนการ brainstorm ไม่ได้ Zoom ทำให้ใช้เวลาเยอะขึ้น มันทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นประมาณ 2 เท่าจากเวลาที่ใช้ไป นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ข้อดีก็คือประหยัดเวลาเดินทาง ทีนี้วิธีจัดการของเราก็คือ เราแบ่งวันในการเข้าออฟฟิศ โดยแบ่งทีมเข้ามาทีละโปรเจ็กต์เพื่อลดความหนาแน่น ส่วนเวลาที่เหลือ ต่างคนต่างแยกกันไปทำงาน ในหลายบริษัทที่เราออกแบบให้ก็เริ่มเปลี่ยน พนักงานจะแบ่งครึ่งๆ คือส่วนที่ต้องนั่งโต๊ะกับส่วนที่ไม่ต้องนั่งโต๊ะเลย ขนาดของออฟฟิศก็เล็กลง […]

Posted on

H-INTERVIEW: Designing your life during COVID-19 – สมชาย จงแสง

“การมี green area ที่เป็นพืชผักที่เรากินได้ ผมว่ามันไม่ใช่แค่สวยงามนะ มันตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิต ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับผม” “ถามว่าโควิด-19 ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงกับผมไหม ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ เพราะออฟฟิศของผมเป็นโฮมออฟฟิศ ชั้นล่างเป็นออฟฟิศ แล้วก็มีบ้านข้างบน เรื่องการเดินทางสำหรับผมก็เลยไม่เป็นประเด็น เดินลงจากบ้านมาก็ทำงานได้เลย แต่สำหรับสตาฟฟ์มีผล เพราะว่าแน่ๆ คือเขามาทำงานไม่ได้ ก็ต้องมีการจัดเวลา ใครจะมาไม่มา ช่วงที่ซีเรียสมากๆ ก็คือหยุดเลย แต่การทำงานของเรามันต้องเห็นแบบ เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องจัดคิวกันเข้ามาที่ออฟฟิศบ้าง เป็นการปรับตัวบ้างตามสถานการณ์มากกว่า แต่เรื่องที่มีผลแน่ๆ คือการออกไปไซต์ ช่วงโควิด-19 นี่ก็ต้องตัดไปเลย จากโควิด-19 ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของสังคมมากกว่าที่เปลี่ยน แต่อันนึงที่ผมว่าทุกคนเริ่มต้องการก็คือธรรมชาติ คนเริ่มเห็นความสำคัญของธรรมชาติมากขึ้น เผอิญเราทำคอนโดฯ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ก็มีความต้องการพื้นที่ที่หายใจได้ อยากออกไปสัมผัสอากาศธรรมชาติบ้าง เผอิญที่ผมอยู่มันมีดาดฟ้า เรามีพื้นที่ที่เป็น green area อยู่แล้ว แต่ก็ไม่เคยคิดปลูกผัก พอดีว่าผมได้งานที่อยุธยาเป็นฟาร์มผักออร์แกนิก มันเป็นจังหวะดีที่เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ ช่วงนั้นเราต้องทำอาหาร ของสดหายาก ผมใช้วิธีเอากระบะผักมาจากที่ฟาร์ม เอามาทั้งกระบะเลยนะครับ ตัดใช้ทำกับข้าว พอมันหมดสภาพเราก็ขับรถเอาไปคืนเขาแล้วก็เปลี่ยนกระบะใหม่กลับมา จากแต่ก่อนที่ต้องซื้อของเยอะ ต้องหาวิธีเก็บ ผมเจอวิธีนี้ […]

Posted on

H-INTERVIEW: Designing your life during COVID-19 – ณัฐภาคย์ พัฒนาพรหมชัย

“มันเกี่ยวกับ flexibility นะ มันไม่ใช่แค่การใช้ประโยชน์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง แต่เป็นเรื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อให้ใช้หลากหลาย เดี๋ยวนี้พื้นที่ในการอยู่ของคนทั่วๆ ไปมันจะเล็กลงๆ ทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้น ใน 1 พื้นที่ ถ้ามันทำได้มากกว่า 1 ประโยชน์ก็ดี” “work from home ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานที่บ้านของตัวเอง ข้อดีคือ เวลามีเยอะขึ้นเยอะเลย ได้ concentrate กับงานมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาขับรถมาที่ทำงาน แล้วของเราก่อนจะแยกย้ายกันไปก็จัดกำหนดการไว้เลยว่า assignment แต่ละคนต้องเป็นอย่างนี้ ทำไป 3 อาทิตย์ก็อาจจะกลับมาเจอกันสักครั้งนึง ระหว่างนั้นก็ประชุมกันทางแอปอะไรก็แล้วแต่ พอครบช่วงเวลานึงก็มาประชุมใหญ่ที่ออฟฟิศ มันอยู่ที่เราจัดการ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีผลกับเรามากเท่าไหร่ การเซ็ตออฟฟิศที่บ้านของผมก็ใช้ห้องนอนห้องนึง เอาเตียงออก เอาของออก แล้วก็เปลี่ยนเป็นออฟฟิศ ตอนนั้นง่ายมากเลย ใช้ไม้อัดแผ่นเดียววางแล้วก็มีขาโต๊ะมาวาง แต่ถ้ามีอย่างนี้ (USM) เวิร์กเลยนะ ถอดประกอบได้ ตอนนั้นก็ทำเฉพาะหน้าไปก่อน หาอะไรจับอะไรได้ใกล้ๆ ถ้ามันเวิร์กก็ใช้ จนมาถึงตอนนี้ก็ยังเก็บห้องนั้นไว้ ผมยังใช้จริงอยู่ คือมันไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพฯ มันอยู่ที่หัวหิน บางครั้งเสาร์อาทิตย์ก็ไปทำงานตรงนั้น เรื่องที่ลูกค้าทุกคนพูดถึงเลยคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ยกตัวอย่างระบบแอร์ก็ต้องดูตัวที่มันฆ่าเชื้อโรค เครื่องฟอกอากาศเป็นตัวเสริม […]

Posted on

H-INTERVIEW: Designing your life during COVID-19 – สุปรีดา โสตะวงศ์

“การ work from home ทำให้ผมรู้ว่าตัวเองอยู่กับบ้านได้ เลี้ยงต้นไม้ได้ ออกกำลังกายได้ ทำงานแบบไม่ต้องมีออฟฟิศได้ มันเป็นอะไรที่ผมก็เพิ่งมา just do it ในโควิด-19 นี้” “ช่วงนี้เราโฟกัสทุกอย่างค่อนข้าง go digital ก็คือ work from home ทำทุกอย่างออนไลน์ทั้งหมดเลย หลักๆ เราทำสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา ทำเกี่ยวกับ Esports หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็ mobile game ด้วย ส่วนแบรนด์ที่เราทำคือ Auntys Haus ตอนนี้ก็โฟกัสที่ออนไลน์มากขึ้น การ work from home ทำให้ผมรู้ว่าตัวเองอยู่กับบ้านได้ เลี้ยงต้นไม้ได้ ออกกำลังกายได้ ทำงานแบบไม่ต้องมีออฟฟิศได้ มันเป็นอะไรที่ผมก็เพิ่งมา just do it ในโควิด-19 นี้ครับ เรื่องการทำงานผมก็เข้าใจนะว่ามันน่าจะมีผลกระทบกับหลายคนค่อนข้างมาก แต่สำหรับผม ผมก็ต้องทำให้มันอยู่ได้ ดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง ผลก็คืองานของผมทุกอย่างไปที่ออนไลน์หมดเลย […]

Posted on

H-INTERVIEW: Designing your life during COVID-19 – ธีรชาติ ไชยประสิทธิ์

“ลูกค้าของผมเขาได้ความคิดใหม่เพียบเลย เขาเริ่มคิดว่าทำไมเขาต้องไปทำงาน ในเมื่อเดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีมันสูงมาก เพียงแค่บริหารเวลาให้ถูก วางแผนให้ดี” “ออฟฟิศของผมเป็น new normal มา 20 ปีแล้ว โควิด-19 แทบไม่มีผลกับเราเลย เพราะทุกคนอยู่ด้วยกันที่บ้านของผม มันเป็นออฟฟิศในพื้นที่สวนซึ่งแยกส่วนจากตัวบ้าน เชื่อมกันนิดหน่อยตรงส่วนที่เป็น pantry ที่มาแชร์กัน มีห้องให้พนักงาน ทานอาหารด้วยกันทุกมื้อ ดูหนังด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ถ้าวันไหนไม่อยากอยู่เขาก็กลับบ้านได้ ผมมองว่าเรื่องดีไซน์มันสอนแค่เรื่องการออกแบบไม่ได้ เราต้องสอนเขาเรื่องการใช้ชีวิตด้วย การเข้าสังคม มุมมอง ทัศนคติ มันเกี่ยวพันกันหมด ตอนนั้นตกใจเหมือนกัน โลกข้างนอกจะเปลี่ยนไปขนาดไหน เป็นห่วงว่าลูกค้าจะเป็นอย่างไร แต่ก็กลายเป็นว่าลูกค้าของผมเขาได้ความคิดใหม่เพียบเลย เขาเริ่มคิดว่าทำไมเขาต้องไปทำงาน ในเมื่อเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสูงมาก เพียงแค่บริหารเวลาให้ถูก วางแผนให้ดีว่าเราจะติดต่อกันวิธีไหนอย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดคืองานระบบต้องดี วิธีการใช้ชีวิตของลูกค้าเปลี่ยนใหม่หมด ใส่ใจบ้านมากขึ้น ใส่ใจสุขภาพความเป็นอยู่ อากาศ การออกกำลังกาย ต้นไม้ ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น เขาก็คิดว่าจะต้องปรับปรุงบ้านตรงไหนบ้าง เพราะลูกๆ ก็ไม่ได้ไปโรงเรียน ต้องเรียนทางออนไลน์ ห้องทำงานเล็กไปไหม คอมพิวเตอร์พอไหม สิ่งที่ตามมาคือการทับซ้อนของสเปซ การทับซ้อนของเวลา […]